Privacy beleid en cookie verklaring

About Us

Privacy beleid

Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, hebben we persoonlijke gegevens van u nodig om ervoor te zorgen dat we de bestelling kunnen leveren. Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. We zorgen goed voor ze en we bewaren het op een veilige plaats. Wat we doen met uw persoonlijke gegevens en waarom we het nodig hebben, leggen we hier graag uit. Als u na het lezen van dit privacybeleid nog vragen heeft, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

De laatste wijziging van dit privacybeleid was op 1 februari 2024

Inleiding

Glasstech neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met info@db-img.nl.

Wie is Glasstech?

Glasstech is een handelsnaam van de besloten vennootschap DB Imagineering BV, kantoorhoudende te Laarakkerweg 10 5061 JR te Oisterwijk, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 18038346.

Wanneer Glasstech jouw persoonsgegevens verwerkt, is DB Imagineering de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt Glasstech jouw gegevens?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor DB Imagineering persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens DB Imagineering voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door DB Imagineering worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie

Doeleinde: Beheer van bestellingen

Gegevens: NAW-gegevens, Leveringadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Accountnummer, Bestellingnummer, Klantnummer

Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn: maximaal 2 jaar

Doeleinde: Facturatie

Gegevens: NAW-gegevens, Leveringadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Accountnummer, Bestellingnummer, Klantnummer

Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn: maximaal 2 jaar

Website

Doeleinde: Account aanbieden

Gegevens: Naam, Adres, E-mailadres, Gebruikersnaam

Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn: maximaal 2 jaar

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?

DB Imagineering heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt.

Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage

Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij DB Imagineering over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij DB Imagineering. Je kunt verzoeken dat DB Imagineering je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking

Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om DB Imagineering te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van DB Imagineering of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van DB Imagineering te verkrijgen. DB Imagineering zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat DB Imagineering je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door DB Imagineering

Een verzoek kan verstuurd worden naar info@db-img.com. DB Imagineering zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat DB Imagineering een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien DB Imagineering je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens

Het kan zijn dat DB Imagineering verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop DB Imagineering je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar info@db-img.com. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop DB Imagineering jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar info@db-img.com. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookie verklaring

Dit Cookie Statement beschrijft de cookies waarvan DB Imagineering BV (hierna ook: “DB Imagineering” of “we” en “ons”) gebruik maakt via de website Glasstech.nl (hierna: de “Website”) en voor welk doel deze cookies worden gebruikt.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij je bezoek aan een website worden meegestuurd aan jouw browser en daarna op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet of mobiele telefoon (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de Website worden geplaatst, kunnen jouw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen.

Welke cookies gebruikt Glasstech?

Functionele cookies

DB Imagineering maakt in de eerste plaats gebruik van functionele cookies. Deze cookies zijn noodzakelijk om aan jou de diensten en functionaliteiten te kunnen leveren waar je om hebt gevraagd. Functionele cookies onthouden bijvoorbeeld dat je bent ingelogd, zodat je op een volgende webpagina niet opnieuw hoeft in te loggen.

Verwijderen cookies

De toestemming die je hebt gegeven aan DB Imagineering voor het plaatsen en uitlezen van cookies, kun je altijd intrekken door je browser zo in te stellen dat deze geen cookies accepteert of door alle in jouw browser reeds geplaatste cookies te verwijderen. Raadpleeg de helpfunctie van je browser om te zien op welke wijze je de cookies kunt verwijderen.

Je moet er wel rekening mee houden dat het verwijderen van cookies tot gevolg kan hebben dat bepaalde onderdelen van de Website niet of niet goed meer werken.

Het weigeren en verwijderen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer en de browser waarop je deze handeling uitvoert. Als je gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers moet je de bovengenoemde handeling(en) voor iedere computer en/of browser herhalen.

Privacy Statement

De mogelijkheid bestaat dat de informatie die door middel van een cookie verzameld wordt persoonsgegevens bevat. Als dat het geval is, is op de verwerking van deze persoonsgegevens tevens het Privacy Statement van DB Imagineering van toepassing. Het Privacy Statement staat aan het begin van deze pagina.

Wijzigingen

Dit Cookie Statement kan worden gewijzigd. Wijzigingen in dit Cookie Statement worden via de Website bekend gemaakt.

Vragen

Als je nog vragen hebt over dit Cookie Statement, stuur dan een bericht naar info@db-img.com wij helpen u graag verder.