Glasstech is ISO 9001 gecertificeerd

buszijkant

ISO 9001: 2015 Glasstech is ISO 9001 gecertificeerd.

Bij Glasstech vinden wij het belangrijk om de kwaliteit van onze dienstverlening te waarborgen zodat onze klanten elke dag kunnen rekenen op de beste service en producten. Daarom hebben wij ervoor gekozen dit te laten toetsen aan de hand van deze internationale erkende certificering. Ons kwaliteitsmanagementsysteem is helemaal op orde gebleken en we mogen met trots de komende jaren het ISO 9001 certificaat dragen. ISO 9001 is de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen en daardoor een maatstaf voor transparantie en betrouwbaarheid in de markt. Met het ISO 9001 certificaat tonen wij aan onze klanten en leveranciers dat onze processen voldoen aan internationale normen en dat wij veel waarde hechten aan continue verbetering wat terugkomt in alle onderdelen en processen in onze organisatie. Wat is het doel van ISO? Het is een organisatie die normen ontwikkelt en publiceert. ISO is afgeleid van het Griekse woord ISOS wat gelijk betekent. De normen hebben dan ook als doel om binnen verschillende landen het een en ander te normaliseren ofwel te harmoniseren. Zo is de ISO 9001 norm in alle landen gelijk.

Focwa Erkend Leverancier

Glasstech mag zich per 01-02-2022 ook officieel een Focwa Erkend Leverancier noemen. Glasstech voldoet als Focwa Erkend Leverancier aan de branche specifieke eisen die binnen de Vestigingswet en/of zelfregulerende maatregelen staan opgenomen. Dat betekent dat Glasstech de bedrijfsvoering uitoefent met in achtneming van de geldende arbo- en milieuwet en regelgevingen. Glasstech als Focwa Erkend Leverancier van autoruittechniek staat ervoor in dat alle door ons aangeboden producten voldoen aan de wettelijke eisen en/of voldoen aan de daarvoor gestelde veiligheidsnormen.

uitreikingFocwa Jelle Bruin van Focwa overhandigt het certificaat aan Humphrey van Aagten van Glasstech

De Focwa Erkend Leverancier staat ervoor in dat de producten die deze aan FOCWA-leden aanbiedt tot stand zijn gekomen in menswaardige arbeidsomstandigheden. De Erkend Leverancier draagt er zorg voor dat de producten die hij produceert, laat produceren, inkoopt, doorverkoopt en/of op andere wijze verhandelt, beantwoorden aan de objectieve arbeidsnormen. Deze arbeidsnormen zijn gebaseerd op ILO Conventies inclusief de zogenaamde core conventions en de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van de VN. De arbeidsnormen zijn daarom in overeenstemming met de maatstaven die vastgesteld zijn door de internationale gemeenschap. Het doel van deze Gedragscode is het bevorderen van het maatschappelijk ondernemen binnen de carrosseriebranche en binnen toeleverende sectoren. De vereniging FOCWA tracht dit doel te bereiken door deze gedragscode een integraal onderdeel te laten zijn van de overeenkomst die tussen de vereniging FOCWA en ons, als Erkend Leverancier tot stand is gekomen.

Houd onze website goed in de gaten voor nieuwe ontwikkelingen ... tot snel… www.glasstech.nl